จอย แอนด์ คอยน์ – Join and Coin

จอย แอนด์ คอยน์ - Join and Coin | ตีแผ่ธุรกิจเครือข่ายนี้น่าทำหรือไม่?

จอย แอนด์ คอยน์

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ น่าทำหรือไม่ เจาะลึกแผนการตลาด จุดเด่น และสินค้าของบริษัท Join and Coin ที่นี่

บทนำ

ในการเริ่มทำธุรกิจเครือข่ายนั้น เราำจำเป็นต้องทำความรู้จักกับเจ้าของผู้ผลิตสินค้า ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับเรา เพื่ออำนวยความสะดวกให้เรา ในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค และสร้างความสำเร็จในธุรกิจ

หัวใจสำคัญในการเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจ มี 3 ข้อ คือ

 1. ตัวบริษัท: บริษัทมีความมั่นคง และจัดตั้งอย่างถูกกฎหมาย มันคงไม่ดีแน่ ถ้า Partner ที่เราเลือก เลิกกิจการ หรือเป็นแชร์ลูกโซ่
 2. แผนรายได้ของบริษัท: เนื่องจากแผนรายได้ของบริษัท เป็นที่มาของรายได้ของธุรกิจเรา ถ้าเราจะสร้างธุรกิจ ก็จำเป็นต้องรู้ว่า บริษัทจะจ่ายค่าการตลาดให้เรา อย่างไร
 3. สินค้าของบริษัท: สินค้าของบริษัท เป็นที่มาของยอดธุรกิจของเรา ถ้าสินค้ามีคุณภาพสูง การแนะนำต่อก็ง่าย การสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ก็อยู่ไม่ไกล

วันนี้บริษัทที่เราจะ Review คือ จอย แอนด์ คอยน์ โดยเราจะมาดูตัวแปรทั้ง 3 อย่าง

และวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นอื่นๆของJoin and Coin ที่เราจะใช้ประกอบการตัดสินใจร่วมธุรกิจกับ Partner รายนี้

รู้จักกับบริษัท Join and Coin

 • Join and Coin เริ่มธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2545 หรือกว่า 10 ปี โดยบริษัท เจริญโอสถ จำกัด
 • จอยแอนด์คอยน์ ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • เข้าร่วมธุรกิจได้ด้วยการสมัครสมาชิก Join&Coin 450 บาท ครั้งเดียว ตลอดชีพ
 • สมาชิก จะสามารถซื้อสินค้าของ J&C ได้ ในราคาสมาชิก

ประวัติ

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอปอเรชั่น

 • ปี 2543 บริษัท เจริญโอสถ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัท ผู้ผลิตยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง โดยเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภค
 • วันที่ 9 มีนาคม 2545 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เริ่มธุรกิจในระบบเครือข่ายขายตรงของประเทศไทยในฐานะผู้จัดจำหน่ายน้ำยา สมุนไพร โหย่งเหิง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายผ่านทางสื่อโทรทัศน์ สื่อทางวิทยุ และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
 • ปลาย ปี 2545 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขยายสาขาของ บริษัท ในจังหวัดต่าง ๆ กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับและฝึกอบรมการทำงานให้กับสมาชิกบริษัท
 • ปลาย ปี 2547 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเลือกเป็นองค์กรดีเด่นที่สนับสนุนให้มีเครือข่ายธุรกิจ สร้างรายได้ และเครือข่ายการสร้างคนดี ได้รับ พระราชทานรางวัล เทพทอง ประจำปี 2546 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ปี 2548 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้พัฒนาการตลาดและขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับ คนไทย โดยก่อตั้งบริษัท จอยมาร์ท จำกัด เพื่อรองรับการตลาดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ร้านสะดวกซื้อ JOIN MART
 • ปี 2549 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เป็น บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งบริษัท ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการตลาดด้วยการลงทุนทั้งการขยายธุรกิจสาขา เพื่อสร้างความมั่งคงของบริษัท และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไทยต่อไป
 • ปี 2550 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็น E-Business ซึ่งร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขยายธุรกิจ เป็นวงกว้างมากขึ้น พร้อมกับได้มีการจับมือร่วมกับพันธมิตรมากมาย เช่น บริษัทไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทในเครือสหพัฒน์กรุ๊ป อีกทั้ง บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท
 • ปี 2551 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่งคง พร้อมกับความสมบูรณ์ที่พร้อมให้บริการสำหรับ MLM Convenient Store ห้างขายตรงสะดวกซื้อ อย่างเป็นทางการ
 • ปี 2552 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่แนล เน็ทเวิร์ค จำกัด ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 8 ด้วยความมั่นคง มีจำนวนสาขา มากกว่า 40 สาขาทั่วประเทศ และสมาชิกกว่า 500,000 รหัส มียอดจำหน่ายในปีที่ผ่านมาถึง 1,200 ล้านบาท และเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยความมั่นคง นำพาผู้คนประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างมั่งคงกว่าหมื่นคน
 • ปี 2552 บริษัท เจริญโอสถ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิรค์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เป็น บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (JION & COIN CORPORATION CO.,LTD.) ซึ่งบริษัท ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการตลาดด้วยการลงทุนทั้งการขยายธุรกิจสาขา เพื่อสร้างความมั่งคงของบริษัท และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไทยต่อไป

แผนการตลาดของ จอย แอนด์ คอยน์

บริษัท เจริญโอสถ จำกัดใช้แผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Binary – Matching นั่นคือ แผนนี้จะบังคับให้เรามี Frontline (FL) ติดตัวได้เพียงแค่ 2 คนเท่านั้น

สำหรับคนที่เรา sponsor ได้เพิ่ม จะต้องนำไปต่อให้กับ Downline (DL) ของเรา เรียกว่าการ Placement

เราจะเรียกยอดธุรกิจรวมของ FL ฝั่งที่ยอดธุรกิจน้อยว่า “ทีมอ่อน” ส่วนฝั่งที่ยอดธุรกิจเยอะว่า “ทีมแข็ง”

ยอดธุรกิจของ Join&Coin คิดเป็นแต้ม เรียกว่า PV โดย 1 PV ตั้งแต่ ประมาณ 1.7-17 บาท

J&C มีการคำนวณรายได้ให้กับเรา ทั้งแบบรายเดือน ที่มีการตัดยอดทุกวันสิ้นเดือน และแบบรายวัน ที่มีการตัดยอดทุกสิ้นวัน

เงื่อนไขในการรับรายได้จาก จอยแอนด์คอยน์ มี 2 ข้อ คือ

 1. สมัครสมาชิก บริษัท เจริญโอสถ จำกัด 450 บาท ครั้งเดียวตลอดชีพ
 2. เริ่มต้นธุรกิจแบบใดแบบหนึ่ง ระหว่าง Distributor (สะสมยอดซื้อส่วนตัว 425 PV), Silver (สะสมยอดซื้อส่วนตัว 2,125 PV) หรือ Gold (สะสมยอดซื้อส่วนตัว 3,825 PV)
 3. เปิดศูนย์ธุรกิจแบบใดแบบหนึ่ง ระหว่าง แบบ 1 ศูนย์ หรือมากกว่า 1 ศูนย์ โดยสะสมยอดซื้อตัวเป็นจำนวนเท่าของ 1 ศูนย์ธุรกิจ

โดยรายได้จากแผนการตลาดของ จอยแอนด์คอยน์ มี 6 ทาง  ดังนี้

 • กำไรขายปลีกผลิตภัณฑ์: เราจะได้รับส่วนต่าง จากการที่เราซื้อสินค้าในราคาสมาชิก และนำไปขายในราคาปกติ
 • โบนัส Twin Network 2%: เมื่อเราเริ่มต้นธุรกิจแบบ Distributor ขึ้นไป เราจะได้รับ “โบนัส Twin Network 2%” ของยอดส่วนตัวของ DL ที่เรา sponsor 425 PV แรก ลึกสูงสุด 30 ชั้น
 • โบนัส Balance Team: เมื่อเราเริ่มต้นธุรกิจแบบ Silver ขึ้นไป ทุกครั้งที่เรามียอดธุรกิจ “ทีมแข็ง” 3,400 PV และ “ทีมอ่อน” 3,400 PV เราจะได้รับคะแนน 1 หน่วย และ “โบนัส Balance Team” 1,000 บาท สูงสุด 15,000 บาท ต่อศูนย์ธุรกิจ ต่อวัน
 • โบนัสค่าบริหารรายเดือน 4.5%: เมื่อเราเริ่มต้นธุรกิจแบบ Gold ขึ้นไป และสะสมยอดธุรกิจ “ทีมแข็ง” 600 หน่วย ขึ้นไป และ “ทีมอ่อน” 600 หน่วย ขึ้นไป เราจะได้รับ “โบนัสค่าบริหารรายเดือน 4.5%” คิดจากยอดขายรวมทั้งบริษัททุกเดือน และแบ่งตามสัดส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
 • โบนัสรายไตรมาส 10%: เมื่อเราเริ่มต้นธุรกิจแบบ Gold ขึ้นไป และสะสมยอดธุรกิจ “ทีมแข็ง” 600 หน่วย ขึ้นไป และ “ทีมอ่อน” 600 หน่วย ขึ้นไปเราจะได้รับ “โบนัสรายไตรมาส 10%” คิดจากยอดขายรวมทั้งบริษัททุก 3 เดือน และแบ่งตามสัดส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
 • โบนัสรายปี 6%: เมื่อเราเริ่มต้นธุรกิจแบบ Gold ขึ้นไป และสะสมยอดธุรกิจ “ทีมแข็ง” 600 หน่วย ขึ้นไป และ “ทีมอ่อน” 600 หน่วย ขึ้นไปเราจะได้รับ “โบนัสรายปี 6%” คิดจากยอดขายรวมทั้งบริษัททั้งปี และแบ่งตามสัดส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน

สินค้าเด่นของ จอย แอนด์ คอยน์

Join&Coin มีสินค้า 3 กลุ่ม คือ ดูแลผิวหน้า อาหารเสริม และใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ดูแลผิวหน้า: GADIER My Scince Nano Platinum Serum, GADIER My Scince Nano Bright Cream, GADIER My Scince Nano Gold Collagen Cream และ GADIER My Scince Longan Sunscreen Cream SPF 50
 • อาหารเสริม: สมุนไพรจีน โหย่งเหิง, Cordacan, 100% Pomegranate, กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง Slen Coffee และ B-Vell
 • ใช้ในชีวิตประจำวัน: สบู่สมุนไพร J Care, J Care Smooth Gel และ ยาสีฟัน JoinDent

จุดเด่นของ Join and Coin

 • เจริญโอสถ ทำธุรกิจมากว่า 10 ปีแล้ว คงไม่หนีไปง่ายๆ
 • สินค้ากลุ่มอาหารเสริมของ J&C ค่อนข้างโดดเด่น โดยเฉพาะ สมุนไพรจีน โหย่งเหิง
 • สามารถเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ ด้วยการสร้างธุรกิจแบบมากกว่า 1 ศูนย์ธุรกิจ
 • Join&Coin ใช้แผนแบบ Binary – Matching โดยไม่มีการรักษายอดส่วนตัว
 • โบนัส Twin Network 2% ของ จอย แอนด์ คอยน์ จ่ายชั้นลึกมากทึ่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโบนัสแบบเดียวกันของบริษัทอื่น


แด่ความสำเร็จของคุณ

เชษฐวิทย์ สิงขร

เชษฐวิทย์ สิงขร

ปล. คุณก็สามารถร่วมกันแบ่งปันความรู้ สิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นๆ ได้ ด้วยการ “Tweet” หรือคลิก “Like” ด้านบน หรือเขียนลงใน “Facebook Comments:” ด้านล่างได้เลยครับ

คุณจะได้รับทั้งหมด…ฟรี!
เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก VIP กับเรา

 • 7 days e-Course MLM Millionair Training มูลค่า 3,000 บาท
 • วีดีโอซีรี่ส์ MLM Online Secrets มูลค่า 4,000 บาท
 • E-book หลักสูตร ประสบความสำเร็จธุรกิจเครือข่ายใน 24 เดือน มูลค่า 2,997 บาท
MMT_e-Course MLM Online Secrets Be-Success-in-24-Months

free_button

Tags: , , ,

Facebook Comments:

สมัครสมาชิก VIP ฟรี!

คลิก Like ที่แฟนเพจ

MLM Old School