โรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์

คอร์สเรียนอันทรงพลัง และ ระบบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจจากที่บ้านของท่านเติบโต

สนับสนุนข้อมูลธุรกิจให้กับท่าน

“ทีมเวิร์ค คือการทำงานร่วมกันในเป้าหมายเดียวกัน มันคือความสามารถในการทำให้คนแต่ละคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายของทีม มันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้คนธรรมดาบรรลุในสิ่งที่ไม่ธรรมดา”

การทำงานเป็นทีม

  • มีเป้าหมายร่วมกัน
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • ความร่วมมือ

ความเป็นผู้นำ

  • วิสัยทัศน์
  • การสื่อสาร
  • แรงจูงใจ

Chetthawit Singkhorn

CEO, ThaiBusinessSchool

เข้าร่วม 9,000+ สมาชิก

รับข่าวสารสำคัญสำหรับท่านอย่างต่อเนื่อง